Eerste Stap

De eerste stap in basisschool de viersprong
In basisschool de viersprong zijn 3 facetten van de eerste stap gevestigd. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende soorten opvang.

De peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal (PSZ) het Meikevertje is een speelzaal waar kinderen elkaar ontmoeten en samen spelen in een veilige omgeving. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

Telefoonnummer:
06-46290872

Aantal groepen:
2

Openingstijden:
De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.
U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

De buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang (BSO) is, evenals peuterspeelzaal het Meikevertje ondergebracht in basisschool de Viersprong . Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. Deze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van de Viersprong en de Antoniusschool uit Alverna, dit resulteert in een leuke groepsdynamiek. De aantrekkelijke speelplaats is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Omdat dit een kleine locatie is worden de kinderen op woensdag en vrijdag ná school en in de vakanties opgevangen bij BSO Lingert. Zo zijn er altijd voldoende kinderen om aantrekkelijke en op de leeftijd aangepaste activiteiten aan te bieden.

Telefoonnummer:
024 - 6423159

Aantal groepen:
2

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Openingstijden:
Tijdens schoolweken op alle dagen van de week vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur
Op woensdag en vrijdag vindt de opvang ná school plaatst bij BSO Lingert.
In de schoolvakanties is de opvang alle dagen bij BSO Lingert

De tussenschoolse opvang
De eerste stap verzorgt met veel plezier de tussenschoolse opvang (TSO). Een boekje met praktische informatie over de TSO is op school verkrijgbaar.

Aanmelden
Aanmelden voor de TSO kan via website: www.deeerstestap.nl. U klikt rechtsbovenaan op het rode blokje ‘Inloggen TSO’ en in 4 stappen wordt u uitgelegd hoe het aanmelden werkt.
Tip: Heeft u nog vragen? Kijk dan op het item ‘Veel gestelde vragen’ in de menubalk. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust met de eerste stap; 024-6488388 en wij helpen u verder.

Overblijven met een abonnement
Voor kinderen die vast overblijven met een abonnement, loopt het abonnement vanzelf af per einde van ieder schooljaar.

Ieder schooljaar moet opnieuw aangemeld worden. Aanmelden kan zodra we de schoolroosters van de scholen ontvangen hebben, met gegevens omtrent vakantie- en roostervrije dagen. Dit is vaak pas in augustus. Maakt u al gebruik van de TSO dan berichten wij u wanneer aangemeld kan worden. Geeft u dan de nieuwe groep aan? En controleert u uw gegevens?

Overblijven met een strippenkaart
Als u uw kinderen niet vast laat overblijven maar met een strippenkaart, hoeft u uw kinderen niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. De strippenkaart loopt automatisch door van het ene naar het andere schooljaar. De strippenkaart is onbeperkt geldig.

Telefoonnummer TSO de viersprong:
06 – 23688678

Deze mobiele telefoon staat alleen aan tijdens de TSO. Buiten deze tijd kunt u de voicemail inspreken, deze wordt voorafgaand aan de TSO afgeluisterd door de coördinator.

Andere diensten van de eerste stap  
De eerste stap biedt naast de PSZ, BSO en TSO ook kinderdagopvang en peuteropvang aan. Alle info vindt u op de website: www.deeerstestap.nl

Heeft u interesse in één van de soorten opvang of heeft u nog vragen dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met ons.

Centraal kantoor de eerste stap (geopend tijdens kantoortijden)
Email: info@deeerstestap.nl
Telefoon: 024-6488388

De eerste stap

Geen klant maar toch een keer buitenschoolse opvang nodig?

Dat kan, de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen u hier over informeren. Loopt u gerust eens binnen bij de opvang of bel met het centraal kantoor.

De eerste stap
Centraal kantoor

Laantje 11, 6602 AA Wijchen
024-6488388
www.deeerstestap.nl
info@deeerstestap.nl