De OR

Ouderraad, wie zijn wij?

De ouderraad (OR) van De Viersprong bestaat uit een groep enthousiaste, creatieve en betrokken ouders die samen op een vrijwillige basis bereid zijn en het leuk vinden om tijd en energie te steken in het organiseren van schoolactiviteiten.

Het dagelijks bestuur is de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dat Jessica Laurense, Sandra Jansen en Inge Noordik.

In nauwe samenwerking met het schoolteam / atelierteam organiseert de ouderraad activiteiten met als doel de kinderen een leuke en leerzame basisschoolperiode te geven, want dat vormt een goede basis om mee verder te gaan naar het voortgezet onderwijs.

OR-leden

Als OR lid stuur je één van de werkgroepen aan en zorg je voor terugkoppeling naar de OR. Je neemt deel aan vergaderingen (dat zijn er zes per jaar) en zorgt samen met de werkgroep voor leuke activiteiten. Door het OR-lidmaatschap ben je betrokken bij de school, en heb je invloed op de activiteiten die op school rondom de jaarlijkse thema’s worden georganiseerd.

Werkgroepen

Er zijn verschillende leuke werkgroepen. De werkgroepen zijn gekoppeld aan een thema, zoals Pasen, Sinterklaas of Kerstmis. De werkgroepen bedenken een leuke invulling van dat thema. Ook kun je andere ondersteunende activiteiten begeleiden, zoals excursies en festiviteiten. Deze worden aangestuurd door een aantal OR-leden in samenspraak en overleg met het school/atelierteam. Heb je interesse om OR-lid te worden, of lijkt het je leuk deel te nemen aan een werkgroep, dan kan dat uiteraard.

Je bent van harte welkom!

Contactouder groep

Als contactouder ondersteun je de leerkracht bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt als de leerkracht hulp nodig heeft bij activiteiten in of van de klas. Je kunt daarbij denken aan de verjaardag van de leerkracht, organiseren van vervoer voor een klasse uitje of het uitzetten van een ouderhulpvraag.

Als contactouder ben je welkom op de vergaderingen van de ouderraad.

Ouderbijdrage

Naar aanleiding van het Jaarverslag is de ouderbijdrage vastgesteld op €20,00 per kind voor het schooljaar 2017-2018. De ouderbijdrage wordt geïncasseerd via automatisch incasso in de maand oktober.

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Je kunt daarbij denken aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, Pasen en Carnaval. Ook het verjaardagscadeau van de leerkrachten, het afscheidsfeest van groep 8 (en hun ouders) worden uit deze ouderbijdrage voldaan. Tevens worden hiervan de vulpennen betaald waarmee de kinderen vanaf groep 4 gaan werken.

Klik hier om het bestand 'Machtiging 2018-2019 ouderbijdrage' te openen >>

Data vergadering

De OR vergadert circa 6 x per jaar. De data voor dit schooljaar zijn:

  • Dinsdag 4 september 2018
  • Dinsdag 30 oktober 2018
  • Dinsdag 11 december 2018
  • Dinsdag 29 januari 2019
  • Dinsdag 19 maart 2019
  • Dinsdag 21 mei 2019
  • Dinsdag 25 juni 2019

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school om 20.00 uur. Vanuit het school/atelierteam is Cara Smeele aanwezig bij deze vergaderingen.

Interesse?

Lijkt het je leuk om lid te worden van de OR, contactouder te worden of deel te nemen aan een werkgroep, dan kan dat! Er is altijd ruimte voor enthousiaste ouders die zin hebben om iets bij te dragen aan de schoolactiviteiten. Je kunt je interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: sonja.van.jaarsveld@viersprong-wijchen.nl

of je interesse kenbaar te maken bij een van de OR-leden.

Data luizencontrole

  • Elke woensdag na een schoolvakantie