nov 6, 2018

Thema Post


We zijn in de klas al weer een aantal weken bezig met het thema 'Post'. Dit thema valt binnen het thema 'Communicatie'. We hebben het in de klas gehad over de weg van post, de postbode, pakjes, het postkantoor en we hebben natuurlijk ook post verstuurd. Verder doen we telactiviteiten en koppelen we prentenboeken en de letter van de week aan het thema. We hebben samen een postkantoor ingericht en de kinderen hebben hier al heerlijk in gespeeld.

De volgende woordenschatwoorden komen deze periode aan bod:

Post – brievenbus – postzegel – brief – kaart – pakket – loket – postkantoor – postbode – fiets – fietstas –postsorteerbedrijf – geld –  postbodepet – kleding – telefoon – stempel – enveloppe – –  – portemonnee – afzender – adres – postzak – gleuf – huisnummers-balie--postauto-sorteren-postbus-schrijven

Het is leuk wanneer de kinderen spullen over post mee naar school nemen. Je kunt denken aan kaarten, postzegels, kleding en lege pakketjes. Deze spullen kunnen ze in het postkantoor goed gebruiken. 

Van de schoenendozen die de kinderen hebben meegebracht zijn we leuke brievenbussen aan het maken. Misschien zit hier straks wel post van de echte Sint en zijn Pieten in........... 

We zijn in de klas al weer een aantal weken bezig met het thema 'Post'. Dit thema valt binnen het thema 'Communicatie'. We hebben het in de klas gehad over de weg van post, de postbode, pakjes, het postkantoor en we hebben natuurlijk ook post verstuurd. Verder doen we telactiviteiten en koppelen we prentenboeken en de letter van de week aan het thema. We hebben samen een postkantoor ingericht en de kinderen hebben hier al heerlijk in gespeeld. 

De volgende woordenschatwoorden komen deze periode aan bod:

Post – brievenbus – postzegel – brief – kaart – pakket – loket – postkantoor – postbode – fiets – fietstas –postsorteerbedrijf – geld –  postbodepet – kleding – telefoon – stempel – enveloppe – –  – portemonnee – afzender – adres – postzak – gleuf – huisnummers-balie--postauto-sorteren-postbus-schrijven

Het is leuk wanneer de kinderen spullen over post mee naar school nemen. Je kunt denken aan kaarten, postzegels, kleding en lege pakketjes. Deze spullen kunnen ze in het postkantoor goed gebruiken. 

Van de schoenendozen die de kinderen hebben meegebracht zijn we leuke brievenbussen aan het maken. Misschien zit hier straks wel post van de echte Sint en zijn Pieten in........... 

 
Via deze klassenwebsite informeer ik u
over de activiteiten en projecten die in groep 1-2A plaatsvinden.
Veel kijk en leesplezier!.
 
 
Marieke Westerveld
marieke.westerveld@kansenkleur.nl