sep 15, 2019

Rekendoelen blok 2 groep 3


Rekendoelen blok 2 groep 3

In blok 2 werken de kinderen aan de volgende doelen:

Getallen (symbolen) t/m 20 herkennen
Verder- en terugtellen t/m 20 en volgorde op de getallenlijn
Splitsen van 3-4-5-6-8
Tellen met sprongen van 2