sep 15, 2019

Rekendoelen blok 2 groep 4


Rekendoelen blok 2 groep 4

Getalbegrip: getallen t/m 100:  
-Splitsen van getallen en tientallen en eenheden.  

-Samenstellen van getallen.  

-Schrijven van getallen t/m 100.  

-Ligging van getallen tussen tienvouden.                                                             

-Optellen t/m 20 overschrijding 10.                                 

   *Basisstrategie: rekenen via de 10  

   *Variastrategie: dubbelen. 

Relatie tussen de tijdmaten uur, half uur, kwartier en minuut.  

Beleving van tijd.  

Verkenning jaarkalender