mrt 25, 2021

Voorwoord vanuit de directeur


Geen groepen thuis. Dat is zo enorm fijn.

We kunnen nu gebruik maken van sneltesten. Als pilot hebben we dit nu geprobeerd. Dat betekent dat de leerkracht na 15 minuten weet of deze Corona heeft. Er hebben twee leerkrachten hier afgelopen week gebruik van gemaakt.

In de ochtend kunnen zij vroeg een sneltest laten afnemen. Het ambulante personeel vangt de groep dan op, en laten de kinderen in de hal (soms ook de speelzaal) lezen. De leerkracht is er rond 8.45 uur weer. Dat heeft nu twee dagen geresulteerd in toch fysiek onderwijs kunnen geven. Risico blijft als de leerkracht positief blijkt te zijn. Dan moeten kinderen toch naar huis. We onderzoeken binnen Kans & Kleur nu welke mogelijkheden voor sneltesten het meest passend zijn. Want we weten dat er sinds kort meer mogelijkheden voor sneltesten worden aangeboden. 

Maar tot nu toe gelukkig geen Coronavirus onder onze medewerkers of kinderen.

Verder wordt er heerlijk gewerkt. We krijgen grip op de nieuwe beginsituatie en kunnen ons onderwijs daarop gaan plannen. Fijn dat binnenkort de portfoliogesprekken plaatsvinden, zodat we onze samenwerking weer kunnen optimaliseren. 

Tot slot willen we graag stilstaan bij het feit dat de vader van juffrouw Marian is overleden. Gisteren heeft de uitvaart plaatsgevonden. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte toe.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Sonja
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag juf Sonja

nadebel