apr 8, 2021

Brief Arie Slob naar alle scholen


Betreft informatie voor het funderend onderwijs voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat is dat dan?

Heel kort samengevat is dat extra geld, dat besteed moet worden aan de nieuwe beginsituatie waarin er in de groepen moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften.

De eerste stap is het in kaart brengen van de tussenresultaten, de tevredenheid van leerlingen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit moet worden afgerond eind april 2021. We zijn daar nog druk mee bezig. De tussenresulaten van Cito zijn nu afgerond. Nu de Sociaal Emotionele Ontwikkeling nog goed in kaart brengen. Het gaat allemaal wat trager dan normaal, omdat er zo vaak zieke leerlingen zijn. Maar het komt goed. We lopen op schema.  

Daarna kunnen we samen met alle partijen gaan nadenken hoe we het extra geld zo zinvol en duurzaam mogelijk kunnen besteden. Daarbij willen we de MR zo transparant mogelijk betrekken in het geheel, zodat we samen met ouders optrekken. 

En voordat ik het vergeet, wij zijn enorm dankbaar voor het extra geld!

Wordt vervolgd...

 

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Sonja
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag juf Sonja

nadebel