apr 19, 2021

Koningsspelen


 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Aanstaande vrijdag 23 april wordt er in iedere klas aandacht besteed aan de Koningsspelen. De leerlingen mogen deze dag oranje verkleed naar school toe komen.

Op het schoolplein komt er een springkussen voor de onderbouw en een springkussen voor de bovenbouw. Er is een tijdschema gemaakt voor de springkussens, zodat we de cohorten gescheiden kunnen houden.

Er wordt aanstaande vrijdag verwacht dat de leerlingen zelf lunch meenemen. De Albert Heijn sponsort een pakje drinken, een mandarijn en iets te snoepen. De leerlingen hoeven geen fruit/groente en drinken voor de eerste pauze mee te nemen. 

Wij hebben er veel zin in en gaan er een leuke dag voor de kinderen van maken. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Viersprong & de ouderraad.

..

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Sonja
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag juf Sonja

nadebel