jul 8, 2021

Nieuwe leerkrachten en leerlingverdeling


Het is gelukt, we kunnen onze formatie vanmiddag definitief maken en morgen aan u communiceren. Ook de leerlingverdeling zal morgen door de leerkracht aan u worden gemaild.

We hebben vanuit de sollicitatiegesprekken voor de Sociaal Emotioneel Specialist en leerkracht bovenbouw groep 6-7-8 drie leerkrachten benoemd.

Uiteraard gaan zij niet alle drie in groep 6-7-8 werken, maar ook in groep 5-6.

Vandaag moeten de sollicitanten eerst de huidige werkgever informeren en afstemmen wanneer we mogen vertellen wie we hebben benoemd.

Leerlingverdeling

We zijn dit jaar later dan onze planning had aangegeven. Door Corona bleek dat we onze formatie niet eind juni al rond zouden hebben. Dat heeft te maken met het feit dat voor enkele leerlingen er hulp is opgeschaald en overwegingen waren om een leerjaar te verlengen. Vandaag vinden hier nog afrondende gesprekken over plaats. Dat betekent dat we morgen de leerlingverdeling aan de kinderen en aan u kenbaar kunnen maken. De leerkracht zal dit einde middag naar u mailen. 

We kunnen ons voorstellen dat de kinderen en u als ouders/verzorgers erg benieuwd zijn. We hopen dat elke leerling tot ieders tevredenheid is ingedeeld.
Een leerlingverdeling is definitief. Mocht begin schooljaar blijken dat het niet goed gaat met een leerling in een bepaalde groep, dan moet u dat kenbaar maken aan de leerkracht en zo nodig de ib'er erbij betrekken. U kunt tot de zomervakantie geen gesprekken aanvragen om de leerling nog in een andere groep te plaatsen. We geven de indeling eerst een kans van slagen. Mocht blijken dat we in de indeling een leerling niet goed hebben geplaatst, dan voeren we het gesprek in principe pas na de herfstvakantie met elkaar. Dat klinkt niet aardig, maar onze ervaring heeft ons geleerd dat we het goed inschatten. En dat vraagt vertrouwen van u als ouders/verzorgers. 

Namens het team van KBS de Viersprong hartelijke groet,

Carlina van den Heuvel

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Sonja
10 oktober 2021
algemeen
Verjaardag juf Sonja

nadebel