Ons onderwijs

Passend onderwijs

Iedere school in Nederland, ook de Viersprong, dient in 2014 Passend Onderwijs te bieden.
Op onze school, maar ook binnen ons samenwerkingsverband Stromenland, zijn we daar op allerlei manieren mee bezig. Passend Onderwijs is voor ons onderwijs op maat voor iedere individuele leerling, passend binnen onze mogelijkheden in de groepen. We richten ons binnen de Viersprong meer op het talent binnen de groep, dan op de eventuele ontwikkelpunten van de leerling. We zoeken creatief naar mogelijkheden binnen de Viersprong om elk leerling Passend Onderwijs te kunnen bieden. Het individuele belang mag niet voor het groepsbelang gaan. Elke leerling is belangrijk. Als er voor één leerling aanpassingen nodig zijn, die voor de rest van de groep ontwikkeling belemmert, dan is de aanpassing niet haalbaar en zoeken we naar andere oplossingen. Alle leerlingen verdienen Passend Onderwijs binnen de Viersprong, maar we communiceren wel eerlijk onze mogelijkheden daarbinnen.

Informatiegids Passend Onderwijs

In deze gids vindt u als ouder informatie die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. De gids richt zich vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat hier de grootste veranderingen plaatsvinden met de komst van passend onderwijs. De informatiegids Passend onderwijs is een uitgave van het Steunpunt Passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans, de CG-Raad1 en het Platform VG2.

Informatiegids passend onderwijs

De informatiegids Passend onderwijs kunt u hier downloaden.

Inhoud

In de Informatiegids Passend onderwijs vindt u:

  • antwoord op de belangrijkste vragen over passend onderwijs
  • de systematiek van passend onderwijs: welke route doorloopt u als ouder in de zoektocht?
  • adviezen over wat u kunt doen als het op school niet goed gaat met uw kind
  • informatie over hoe  u mee kunt praten op school en in het samenwerkingsverband
  • een aantal checklists om snel te zien wat nodig is voor goed passend onderwijs
  • een begrippenlijst en een overzicht van websites met meer informatie
  • Lees ook de informatiefolder over het Steunpunt passend onderwijs. Deze folder kunt u gratis downloaden of bestellen tegen verzendkosten. Zie: www.passendonderwijs.nl