Kinderen die dyslectisch zijn krijgen Kurzweil aangeboden.

Kurzweil heeft de beste dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat zij werkelijk kunnen.

Kurzweil LEEST ALLE DIGITALE TEKSTEN VOOR . Het spreekt tijdens het typen de letters, woorden of hele zinnen uit. Zo hoort de leerling zowel de spelling als de zinsconstructie. Gemaakte fouten worden hierdoor zelfstandig ontdekt en verbeterd.

Op dit moment zijn er ook al een aantal CITO toetsen gereed gemaakt voor Kurzweil.

Een leerkracht is geschoold in de mogelijkheden van Kurzweil, maar ook het implementeren ervan. In het schooljaar 2015-2016 zal Kurzweil structureel worden gebruikt door alle dyslectische leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Eind groep 4 leren de dyslectische leerlingen hoe ze Kurzweil vanaf groep 5 kunnen gebruiken..