Ateliers werkwijze

Vanaf januari 2016 werkt De Viersprong in ateliers. Onze eerste evaluatie met kinderen en docenten is bijzonder succesvol. We voelen ons enorm gesteund door alle ouders.

's Middags werken de kinderen in vakateliers met leerkrachten of vakdocenten aan projecten vanuit een overkoepelend thema. Alle kinderen leren de basiskennis van alle onderstaande ateliers. Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat kinderen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interessen zijn.

De volgende ateliers worden aangeboden:

*Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, actualiteiten, wereldgodsdiensten)

* Biologie (Natuur, mens)

*Techniek (constructie, ICT, natuurkunde, scheikunde)

*Expressie (muziek, theater, kunst en kunstgeschiedenis)

*Communicatie (filosofie, leren dialogiseren, presentatietechnieken)

*Koken

*Sport

 

Intelligentiegebieden

Verbaal-Linguïstische intelligentie

Verbaal-Linguïstische intelligentiehieronder vallen taal zoals poëzie, spelling, lezen, verhalen, enzovoorts;

 

Logisch-Mathematische intelligentie

Logisch-Mathematische intelligentiehieronder vallen het logisch denken, cijfers, experimenteren en rekenvaardigheden;

 

Visueel-Ruimtelijke intelligentie

Visueel-Ruimtelijke intelligentiezoals tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven;

 

Muzikaal-Ritmische intelligentie

Muzikaal-Ritmische intelligentiewaaronder muziek luisteren, maken, componeren, herkennen;

 

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentieHierbij zijn lichamelijke inspanning, knutselen, toneel en dans van toepassing;

 

Naturalistische intelligentie

Naturalistische intelligentiewaarbij dieren, planten, verzamelen, ordenen en natuurverschijnselen op de voorgrond treden;

 

Interpersoonlijke intelligentie

Interpersoonlijke intelligentieoftewel het zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven;

 

Intrapersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentiewelke herkend wordt aan eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën.